Tags: tubos laser mecanizado

Lasertub amb tub de coure

Jun 26, 2019 - Sin categoría - 0 Comments - Estándar

Lasertub amb tub de coure de diametre 120×4, una de les uniques maquines de tub equipades per poder tallar aquesta aleacio ! Tall precisis i repetitiu en totes le unitats Tall de coure, alumini, acer inoxidable, acer